Dzisiaj jest: 22 kwietnia 2018, Imieniny: Leona, Łukasza Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Aktualności

WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE - Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych.
31 marca 2014

Jednym z wielu zadań realizowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, powierzonym Stołecznemu Centrum Osób Niepełnosprawnych jest rozpatrywanie wniosków i przyznawanie dofinansowywania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przede wszystkim w zakresie:

  • turnusów rehabilitacyjnych,
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się, barier technicznych.

Należy to do zadań Działu Instytucjonalnych i Finansowych Form Wspierania Niepełnosprawnych.

Wszystkie wnioski są przyjmowane na bieżąco i rozpatrywane po otrzymaniu środków z PFRON. Każdy złożony wniosek jest traktowany indywidualnie, a decyzje podejmowane są przez Komisję, powołaną przez Dyrektora WCPR. W pracach zespołu uczestniczą pracownicy WCPR SCON i przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujący środowiska osób niepełnosprawnych. Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty.

Do podstawowych zadań Działu Integracji Społecznej Niepełnosprawnych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy dofinansowanie organizowania imprez o charakterze rekreacyjnym, sportowym, turystycznym i kulturalnym dla osób niepełnosprawnych.

Warsztaty terapii zajęciowej to placówki pobytu dziennego. Stwarzają osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji zarówno społecznej, jak i zawodowej. Uczą samodzielności, przywracają umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Mają również na celu ogólny rozwój i poprawę sprawności uczestników, co jest niezbędne do prowadzenia niezależnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości. Prowadzą do ogólnego usprawnienia funkcjonowania, sprzyjają integracji z otoczeniem.

Uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej mogą być osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Oferta skierowana jest do osób, które nie ukończyły w przypadku kobiet 60 roku życia , w przypadku mężczyzn- 65 roku życia. Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się bezpośrednio do kierownika wybranego warsztatu terapii zajęciowej.

Karta Parkingowa uprawnia osobę niepełnosprawną prowadzącą samochód do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Uprawnienie to przysługuje również innej osobie kierującej samochodem przewożącym osobę niepełnosprawną ruchowo, a także pracownikom placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Warto pamiętać, że karta parkingowa jest wystawiana na osobę, a nie na pojazd.DANE TELE-ADRESOWE:
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie -
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa
(22) 620 66 03
(22) 620 66 04
(22) 654 13 48
(22) 831 44 40 (fax)

www.scon.wcpr.pl
www.scon.waw.pl

Godziny pracy Centrum:
poniedziałki 10.00 - 16.00
numerki wydawane są w godz. 8.00 - 15.00