Dzisiaj jest: 18 lutego 2019, Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Aktualności

Relacja z konferencji: "Mądrze i skutecznie - nowoczesna profilaktyka"
15 kwietnia 2011
Liczne grono przybyłych gości konferencji, wśród których byli przedstawiciele Biur i Urzędów m.st. Warszawy oraz instytucji i organizacji działających na rzecz wolskiej młodzieży, powitał Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola - Mieczysław Zmysłowski, który również wprowadził uczestników w tematykę konferencji.

W czasie konferencji zaprezentowano wyniki badania problemów społecznych dotyczących młodzieży mieszkającej i uczącej się na terenie warszawskiej Woli przeprowadzonego przez młodych badaczy z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Bardzo ciekawe badanie dotyczące tego jak młodzi ludzie widzą otaczającą ich rzeczywistość. Inspirujące do tworzenia programów profilaktycznych - powiedziała Agnieszka Nieciecka (KRA), jedna z uczestniczek konferencji.

Odwołując się do przedstawionych wyników badania, Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie omówił strategie i działania profilaktyczne, w które warto inwestować. Podkreślił również, że bardzo ważnym czynnikiem w podnoszeniu jakości i skuteczności programów profilaktycznych jest nowy system rekomendacji dla programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, który został opracowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Instytutem Psychiatrii i Neurologii i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wykład był bardzo interesujący co potwierdziły słowa Jolanty Kowalczyk-Teleszyńskiej (Psychoedukacja): Bardzo dobry wykład Pana Ostaszewskiego. Wyraźnie pokazał co jest skuteczne a co nie - dla mnie jako prowadzącej programy profilaktyczne były to cenne wskazówki do czego sięgać i co jest skuteczne.

Następnie, Jadwiga Nizioł z Fundacji "Masz Szansę" zaprezentowała program profilaktyczny zgodny z nowym systemem udzielania rekomendacji dla programów profilaktycznych pt. "Program Rówieśniczych Doradców".

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w trosce o podnoszenie jakości i skuteczności działań profilaktycznych kierowanych do dzieci, młodzieży oraz ich nauczycieli i opiekunów, zachęca realizatorów tych działań do ubiegania się o rekomendacje dla swoich programów, a szkoły do realizowania na terenie swoich placówek programów, które te rekomendacje uzyskały.

Bardzo się cieszymy, że wnioski z raportu oraz wykłady prelegentów wywołały żywą dyskusję o podnoszeniu skuteczności działań profilaktycznych wśród uczestników konferencji. .