Dzisiaj jest: 18 grudnia 2018, Imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Aktualności

NOWY ZARZĄD DZIELNICY WOLA
7 grudnia 2018

W dniu 4 grudnia Rada Dzielnicy Wola m.st Warszawy wybrała nowe władze dzielnicy. Burmistrzem ponownie został Krzysztof Strzałkowski, a zastępcami: Grażyna Orzechowska-Mikulska, Adam Hać, Wojciech Lesiuk oraz Robert Rafałowski.

Notki biograficzne:

Krzysztof Strzałkowski - burmistrz dzielnicy Wola

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia (ze specjalnością polityka społeczna) oraz podyplomowych studiów menadżerskich na Wydziale Zarządzania UW. W latach 2005-2008 był doktorantem i wykładowcą w Instytucie Polityki Społecznej UW. W 2003 roku rozpoczął karierę jako pracownik samorządowy w jednostkach samorządowych różnych szczebli. W latach 2008-2010 pełnił obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, gdzie zainicjował m.in. powstanie Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. W latach 2006-2010 był radnym powiatu wołomińskiego, przewodniczącym komisji zdrowia i polityki społecznej. Jako wicemarszałek województwa mazowieckiego (2010-2014) nadzorował pracę departamentu polityki społecznej i zdrowotnej oraz departamentu nieruchomości i infrastruktury. Od maja do grudnia 2014 r. pełnił funkcję burmistrza dzielnicy Bemowo. Od grudnia 2014 roku pełni funkcję burmistrza dzielnicy Wola.

Grażyna Orzechowska-Mikulska - zastępca burmistrza dzielnicy Wola

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym, kierunek wychowanie przedszkolne. Ukończyła również Polską Międzynarodową Szkołę Zarządzania, Studium Menadżerskie, posiada I stopień specjalizacji zawodowej w ramach wychowania przedszkolnego, a także tytuł nauczyciela dyplomowanego. Jest także absolwentką studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej - podyplomowe studium o kierunku Terapia i diagnoza Integracji Sensorycznej oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP - podyplomowe Studium Zarządzania i Marketingu w Oświacie, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w administracji publicznej w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Przez 11 lat była dyrektorem placówki oświatowej na terenie Warszawy. Współpracowała między innymi z wydawnictwem RABBE oraz Agencją Wydawniczą Aga Press. Zrealizowała projekty w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Posiada także doświadczenie w zakresie nadzoru pedagogicznego, zdobyte poprzez pracę Wizytatora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie. Od 8 lat związana zawodowo z Wolą – w latach 2010-2014 oraz 2014-2018 pełniła funkcję zastępcy burmistrza.

Adam Hać - zastępca burmistrza dzielnicy Wola

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie od 2010 r. Posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik w administracji rządowej. W pracy zawodowej specjalizuje się w problematyce samorządu terytorialnego, finansów publicznych i obrotu nieruchomościami. W kadencji 2010-2014 był Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Pracował również w Komisjach: Polityki Gospodarczej i Komunalnej oraz Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Jest członkiem Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego ZOZ - Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie." W kadencji 2014-2018 pełnił stanowisko zastępcy burmistrza dzielnicy Wola.

 

Wojciech Lesiuk - zastępca burmistrza dzielnicy Wola

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na kierunku politologia; Wykształcenie Podyplomowe w zakresie: Zarządzania Administracją, Ochrony Środowiska, Zarządzania Instytucjami Sportowo-Rekreacyjnymi, Trenera klasy II w modelarstwie sportowym; Inspektor ds. ochrony p.poż; Dyplomowany Instruktor Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego; od 1993 zatrudniony w samorządzie warszawskim, w latach 2006-2008 Członek Zarządu Dzielnicy Wola; 2008-2010 - Naczelnik Wydziału Kultury w Dzielnicy Ursynów, 2011-2018 -  Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Wola; posiada liczne szkolenia w zakresie: zamówień publicznych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarowania odpadami, zarządzania ludźmi; zainteresowania: podróże, jazda na rowerze oraz modelarstwo.

Robert Rafałowski - zastępca burmistrza dzielnicy Wola

Przedsiębiorca z 27-letnim doświadczeniem. Absolwent The Polish Open University / OXFORD BROOKS UNIVERSITY - na wydziale zarządzania i marketingu (zarządzanie biznesem).Czynny działacz partii .Nowoczesna, członek Zarządu Regionu Warszawa. Wolontariusz i społecznik angażujący się z powodzeniem w projekty poprawiające jakość życia lokalnej społeczności.

W ciągu ostatnich 9 lat czynny członek Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego. Do jego obowiązków należało m.in. weryfikowanie informacji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na temat prac w aktualnych procedurach planistycznych Warszawy oraz omawianie zaprezentowanych przez mieszkańców Warszawy problemów dotyczących urbanistyki miasta.

Od 2015 roku czynny działacz partii .Nowoczesna, członek Zarządu Regionu Warszawa. Współzałożyciel i regionalny koordynator sieci eksperckiej Lepsza Polska, odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie ekspertów do pracy w programie.  

Działacz społeczny– założyciel i wiceprezes lokalnego stowarzyszenia Moja Białołęka, którego działania doprowadziły do rozpoczęcia procesu budowy infrastruktury na tzw. Zielonej Białołęce, a co za tym idzie przyczyniły się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

Wolontariusz angażujący się w różne działania charytatywne, m.in. - od 1993 roku zajmujący się organizacją dodatkowych wydarzeń dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a od 2015 działający na rzecz pomocy chorym dzieciom w ramach Fundacji Ronalda McDonalda. Wspomaga również Dom Pomocy Społecznej oraz Dom Samotnej Matki na Białołęce.

Miłośnik fotografii, architektury, projektowania i kinematografii. Czynnie uprawiający kolarstwo, windsurfingu i narciarstwo. Ma żonę Agnieszkę i córkę Antoninę.