Dzisiaj jest: 22 kwietnia 2018, Imieniny: Leona, Łukasza Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Zamówienia publiczne (wszystkie)

Tytuł:Dowożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 (znak sprawy: 33/ZP/17).
Treść:

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, tel.(22) 4435685, 686; fax (22) 4435600, www.wola.waw.pl; e-mail: zp.wola@um.warszawa.pl; zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 (znak sprawy: 33/ZP/17).

Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):Postępowanie o wartości poniżej 209 000 euro
Telefon:22 443 56 85; 22 443 56 86
Fax:22 443 56 00
E-mail:zp.wola@um.warszawa.pl
Data zamieszczenia postępowania:2017-06-14
Termin składania ofert:2017-06-26 godz. 10:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty:2017-07-05
Pliki: