Dzisiaj jest: 22 stycznia 2019, Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Urząd Dzielnicy Wola organizuje dowóz uczniów niepełnosprawnych. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mają do wyboru dwie formy dowozu: dowóz zbiorowy organizowany przez gminę lub dowóz indywidualny realizowany przez rodziców/prawnych opiekunów.

Dowóz zbiorowy

Usługa świadczona jest przez specjalistyczne firmy transportowe, które zapewniają dowóz samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych oraz opiekę podczas realizacji tej usługi.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale Oświaty i Wychowania następujące dokumenty:

  • podanie o dowóz dziecka – w załączeniu;
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
  • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • zaświadczenie ze szkoły/ placówki oświatowej, do której dziecko będzie uczęszczało; w kolejnym roku szkolnym.

Dowóz indywidualny

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1920/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia  4 sierpnia 2008 r. powierzenie zadania dowozu indywidualnego następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy rodzicem a m. st. Warszawa i polega na zwrocie poniesionych kosztów.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale Oświaty i Wychowania następujące dokumenty:

  • wniosek o dowóz dziecka – w załączeniu;
  • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
  • zaświadczenie ze szkoły/placówki oświatowej, do której dziecko będzie uczęszczało; w kolejnym roku szkolnym;
  • kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu;
  • polisę ubezpieczenia samochodu.

Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli właścicielami samochodu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego.