Dzisiaj jest: 16 listopada 2018, Imieniny: Edmunda, Marii, Marka Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Szczegółowe zasady przeprowadzania V edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2019

Ogólne zasady budżetu partycypacyjnego w Warszawie

 • Na realizację pomysłów przeznaczona jest ustalona kwota z budżetu Miasta.
 • Każdy mieszkaniec Warszawy może wziąć udział – nie trzeba być pełnoletnim, nie trzeba być zameldowanym w stolicy.
 • Mieszkańcy decydują o tym, na co zostaną przeznaczone określone środki publiczne – zgłaszają pomysły, dyskutują o nich i wybierają w głosowaniu te, które uważają, że są potrzebne.
 • Wyniki głosowania są wiążące. Miasto zobowiązało się zrealizować pomysły wybrane przez mieszkańców.

Ogólne zasady budżetu partycypacyjnego w dzielnicach

Przed rozpoczęciem zgłaszania pomysłów, w każdej dzielnicy opracowywane są szczegółowe zasady budżetu partycypacyjnego. Członkowie dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego przygotowują rekomendacje dla zarządu dzielnicy dotyczące:

 • podziału dzielnicy na mniejsze obszary,
 • podziału kwoty dostępnej na realizację pomysłów mieszkańców na poszczególne obszary,
 • zasad ogólnodostępności, jakie muszą spełniać zgłaszane pomysły,
 • ewentualnego wprowadzenia górnego limitu wartości jednego pomysłu.

Zadaniem Zespołu jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu planowania i realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy.

Informacje na temat szczegółowych zasad budżetu partycypacyjnego są dostępne również na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl

18 października 2017 r. podpisane zostało zarządzenie nr 1660/2017 Prezydenta m.st. Warszawy, zawierające REGULAMIN piątej edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2019. Zarządzenie jest pod adresem https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/DE1B1023-C776-4A03-B58C-ED4168C06E4C,frameless.htm

Nowości V edycji:

 • Spotkania otwarcia przed rozpoczęciem zgłaszania pomysłów. W każdej dzielnicy, 30 listopada 2017 roku, odbędą się spotkania, na których pracownicy urzędu wyjaśnią zasady budżetu partycypacyjnego oraz przedstawią plany inwestycyjne dzielnicy na najbliższe lata.
 •   Bardziej przyjazne papierowe formularze. Formularz zgłaszania projektu i karta do głosowania zawierają instrukcje oraz podpowiedzi dotyczące wypełniania poszczególnych pól.
 • Zmiany dotyczące popierania zgłaszanych projektów. Na liście poparcia projektu nadal trzeba zebrać 30 podpisów mieszkańców, ale co najmniej 15 osób musi być mieszkańcami danego obszaru (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze lokalnym) lub danej dzielnicy (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze ogólnodzielnicowym).
 • Możliwość wyznaczenia osoby do kontaktu. Projektodawca może wyznaczyć do kontaktu z pracownikami urzędu jedną osobę spośród pozostałych projektodawców. Z tą osobą będą uzgadniane wszelkie kwestie dotyczące zgłoszonego projektu. 
 • Wprowadzanie zmian wspólnie z pracownikami urzędu. Na etapie dyskusji o pomysłach, projektodawcy będą mogli wprowadzać zmiany w zgłoszonych pomysłach razem z urzędnikiem odpowiedzialnym za weryfikację danego projektu. Nie będzie możliwe samodzielne edytowanie projektów.
 • Wymóg uzyskania co najmniej 30 głosów w głosowaniu. Realizowane będą tylko te projekty, na które zagłosowało co najmniej 30 osób, które oddały ważny głos w danym obszarze.

Szczegółowe zasady dotyczące podziału dzielnicy Wola na obszary, kwota przeznaczona do podziału w każdym z nich oraz kwota przeznaczona na projekty ogólnodostępne stanowi załącznik nr 1 do Uchwały 10904/2017 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia 14 listopada z późn.zm. –   LINK (307.74 KB)