Dzisiaj jest: 18 lutego 2019, Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Obowiązek tworzenia gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynika z art. 6 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
. Skład zespołów oraz zasady funkcjonowania określają art. 9a, 9b i 9c powyższej ustawy. Do głównych zadań zespołu interdyscyplinarnego (zgodnie z art. 9b ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie, w szczególności przez:

 1.  diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W Warszawie funkcjonuje 18 Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, po jednym w każdej dzielnicy m.st. Warszawy.

Pracę Zespołów Interdyscyplinarnych m.st. Warszawy regulują następujące przepisy prawne:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy został powołany 26 października 2011 r. przez Prezydenta m.st. Warszawy.  Aktualny skład wolskiego Zespołu Interdyscyplinarnego:

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/0FDFD996-570B-4923-B4E2-ADA7358A9F8A,frameless.html 

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej
 • Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Policji
 • Oświaty
 • Ochrony Zdrowia
 • Organizacji Pozarządowych
 • Kuratorzy Sądowi
 • Prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Siedziba:Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy al.  "Solidarności" 102 w Warszawie tel. 22 427 63 88.

Przewodnicząca: Marta Szymanek

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy dla Dzielnicy Wola  m.st. Warszawy opracował i przyjął uchwałą zasady organizacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.