Dzisiaj jest: 25 marca 2019, Imieniny: Marii, Wieńczysława Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Stop przemocy na Woli


Przemoc w rodzinie to każde zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie lub zaniechanie działania wobec osoby bliskiej, naruszające jej prawa i dobra osobiste oraz powodujące cierpienie i szkody psychiczne, fizyczne lub materialne. W Polsce przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo:

Art. 207 Kodeksu Karnego
„(...) Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (...) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy (...) do 12 lat.”

Rodzaje i formy przemocy

Przemoc fizyczna - naruszenie nietykalności fizycznej

szarpanie, kopanie, popychanie, krępowanie ruchów, policzkowanie, ciągnięcie za włosy, duszenie, przypalanie papierosem, polewanie substancjami żrącymi, bicie ręką, pięścią, z użyciem przedmiotów, nie zapewnianie koniecznej pomocy medycznej, bezpieczeństwa

Przemoc psychiczna – naruszenie godności osobistej

poniżanie, wyśmiewanie, wyzywanie, ciągłe krytykowanie, oskarżanie, grożenie, szantażowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, ograniczanie snu, pożywienia, schronienia, wmawianie choroby psychicznej,

Przemoc seksualna – naruszenie intymności

gwałt, wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych, dotykanie miejsc intymnych, zmuszanie do współżycia z osobami trzecimi, wyśmiewanie preferencji seksualnych

Przemoc ekonomiczna – naruszenie własności

odmawianie pieniędzy na utrzymanie, odbieranie zarobionych pieniędzy, kontrolowanie wszystkich wydatków, zakazywanie podjęcia pracy zarobkowej, niszczenie rzeczy, kradzież, sprzedawanie wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do zaciągania kredytów, uniemożliwianie dostępu do mieszkania, kuchni, łazienki, itp.

Związki oparte na przemocy cechuje szczególna dynamika. Przemoc w rodzinie przebiega w charakterystycznych dla niej trzech fazach, składających się na powtarzający się cykl: faza budowania napięcia, epizodu przemocy fizycznej oraz fazy skruchy, czyli tzw. „miodowego miesiąca”

Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Może prowadzić do uszkodzeń ciała, ale także do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie patrzenia na siebie, sprawcę i osoby z otoczenia. U kobiet długotrwale doświadczających przemocy często dochodzi do wykształcenia się złożonego zespołu stresu pourazowego (charakteryzującego się stanami nadmiernego pobudzenia, poczuciem bezradności, niskiej własnej wartości, skłonnościami autodestrukcyjnymi) oraz wyuczonej bezradności, czyli stanu poddania się, rezygnacji z działań, niewiary we własne siły i sprawczość, wynikającego z przekonania, że cokolwiek się zrobi, nie będzie to miało żadnego znaczenia. Osoba doświadczająca długotrwałej przemocy nie wierzy, że jakiekolwiek działania mogą zmienić jej położenie.

Większość osób doświadczających przemocy milczy ze wstydu, uważając, że zasłużyły na taki a nie inny los. Panuje przeświadczenie, iż same są winne takiemu traktowaniu. Boją się sprawcy, żyją w strachu i nie chcą poprzez swoje działanie narażać się na jeszcze większe akty przemocy.