Dzisiaj jest: 20 marca 2019, Imieniny: Eufemii, Klaudii Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Włącz 3 wiek! Konsultacje społeczne programu "Warszawa Przyjazna Seniorom"

Konsultacje społeczne „Warszawa Przyjazna Seniorom”

Do 30 kwietnia 2012 r. możesz zgłosić swoje uwagi na temat programu „Warszawa przyjazna seniorom”. Projekt ten określa cele i obszary działań podejmowanych w Warszawie na rzecz osób po 50. roku życia.

Opinie oraz uwagi na temat projektu „Warszawa przyjazna seniorom” można zgłaszać za pomocą:

 • platformy konsultacyjnej: www.konsultacje.um.warszawa.pl
 • mail’a: konsultacje@um.warszawa.pl
 • poczty - adres: Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa
 • osobiście w Biurze Polityki Społecznej przy ul. Niecałej 2, pokój 16, (od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00)
 • w trakcie jednego z czterech wybranych warsztatów konsultacyjnych, które odbędą się:


Warsztat I: wtorek 17.04, godz. 17.30-19.30 – Ośrodek Nowolipie, ul. Nowolipie 25b
Warsztat II: czwartek 19.04, godz. 12.00-14.30 – Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2
Warsztat III: poniedziałek 23.04, godz. 12.00-14.30 – Biblioteka Publiczna, ul. św. Wincentego 85
Warsztat IV: środa 25.04, godz. 12.00-14.30 – Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów, ul. Wyspiańskiego 6/8.

Zgłoszenia na warsztaty konsultacyjne przyjmowane są mail'em na adres: konsultacje@um.warszawa.pl lub pod numerem tel. 22 443 14 64 oraz 22 443 14 73 – Uwaga ograniczona liczba miejsc.

Po zakończeniu czterech warsztatów konsultacyjnych oraz zebraniu i odniesieniu się do wszystkich uwag, we wtorek, 29 maja, w godz. 17.30 – 19.30 (Pałac Ślubów, pl. Zamkowy 6) odbędzie się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne.

Warszawa Przyjazna Seniorom to program, w którym miasto tworzy plan działania promujący aktywność seniorów. Główny cel projektu to poprawa jakości życia osób starszych poprzez:

 • aktywność zawodową i społeczną seniorów;
 • ułatwienia w transporcie miejskim;
 • Przeciwdziałanie osamotnieniu i izolacji społecznej;
 • Przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa;
 • Poprawę społecznego wizerunku starości poprzez informację dla seniorów;
 • Promocję działań na rzecz seniorów wśród warszawiaków;
 • Tworzenie w Warszawie warunków sprzyjających aktywności osób starszych w różnych wymiarach – zdrowie, sport i rekreacja, edukacja i kultura, turystyka miejska.


Zadaniem programu jest stworzenie pełnej i usystematyzowanej informacji o dostępnych, dostosowanych do potrzeb i możliwości seniorów, ofertach. Grupa docelowa jest bardzo zróżnicowana, wymagająca odmiennego podejścia ze względu na wiek i związane z tym możliwości psychofizyczne i intelektualne. Adresatami projektu są przede wszystkim osoby w wieku 60+, ale niektóre działania skierowane są do grupy 50+. Ważnym celem programu jest również zmiana sposobu postrzegania seniorów i starości przez społeczeństwo.

Więcej informacji na temat programu www.konsultacje.um.warszawa.pl lub w Biurze Polityki Społecznej przy ul. Niecałej 2, pok. 16 (od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00).

 Plakat (678.11 KB)

Włącz 3 wiek! Konsultacje społeczne programu "Warszawa Przyjazna Seniorom"