Dzisiaj jest: 16 grudnia 2018, Imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Wydziały

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
pok.: 212 - sekretariat. Godziny przyjęć interesantów w sekretariacie: poniedziałek – piątek 08.00 - 16.00
tel.: 22 443 57 77
fax: 22 443 56 00

Naczelnik Wydziału
Anna Zabłocka
tel.: 22 443 57 77
Zakres działań:

Referat Architektury i Budownictwa -  pok.: 210, 211, 217A, 222
Referat Realizacji Urbanistycznej - pok.: 217, 217A
Referat Koordynacji Planistycznej i Opiniowania - pok.:  214, 215

 

 

Od 17 grudnia 2016 r. obowiązują druki:

 

Pliki do pobrania

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1201 ze zm.), z wyłączeniem postępowań dotyczących inwestycji:
  1. o powierzchni całkowitej powyżej 15 000 m2,
  2. o wysokości powyżej 30 m,
  3. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych,
  4. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
  5. wykraczających swoim zasięgiem poza granice Dzielnicy; zastrzeżonych do kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. (22) 443 23 01 lub 04;
 2. podejmowanie czynności na podstawie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2117 ze zm.);
 3. wydawanie zaświadczeń, uzgodnień, opinii i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa, w ramach kompetencji Wydziału;
 4. udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 5. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
 • Informacje o obowiązujących na terenie Dzielnicy Wola miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dostępne są TUTAJ
 • Informacje o trwających procedurach planistycznych dostępne są na TUTAJ

Komunikaty i ogłoszenia: