Dzisiaj jest: 21 lutego 2019, Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

12 lutego 2019
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 3/U/2019/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi ul. K. Karlińskiego wraz z budową infrastruktury technicznej: kanału ogólnospławnego wraz z nowymi wpustami ulicznymi oraz sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nn, na dz. ew. nr 6/7, 9, 10/1, 11, 12/9 w obrębie 6-05-02 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2019.JBR

 

Warszawa, 11.02.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

zawiadamiam,

że na wniosek, który złożyło 11.01.2019 r., ostatecznie uzupełniło 24.01.2019 r. Miasto Stołeczne Warszawa, 11.02.2019 r. została wydana decyzja nr 3/U/2019/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi ul. K. Karlińskiego wraz z budową infrastruktury technicznej: kanału ogólnospławnego wraz z nowymi wpustami ulicznymi oraz sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nn, na dz. ew. nr 6/7, 9, 10/1, 11, 12/9 w obrębie 6-05-02
w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa można zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90, pokój 212, tel. 22 443 57 77), od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500. Postępowanie administracyjne prowadziła główny specjalista Joanna Brzozowa.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

Komórki związane z informacją: