Dzisiaj jest: 25 marca 2019, Imieniny: Marii, Wieńczysława Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

6 lutego 2019
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 2/U/z/2019/cp zmieniającej decyzję nr 1/U/2018/cp z 10.01.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ew. nr 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 13/1 w obrębie 6-05-02, przy ul. Karlińskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Znak: UD-XVII-WAiB-U.6733.19.2018.AWI 
Warszawa, 6.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) ZAWIADAMIAM, 

że na wniosek, który 28.01.2019 r. złożyło i 29.01.2019 r. uzupełniło Miasto Stołeczne Warszawa, 6.02.2019 r. została wydana decyzja nr 2/U/z/2019/cp zmieniająca decyzję nr 1/U/2018/cp z 10.01.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ew. nr 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 13/1 w obrębie 6-05-02, przy ul. Karlińskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa można zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90, pokój 212, tel. 22 443 57 77), od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500. Postępowanie administracyjne prowadzi kierownik Referatu Realizacji Urbanistycznej Anna Wiencław, tel. 22 443 57 83.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: