Dzisiaj jest: 21 lutego 2019, Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

5 lutego 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek SGI SA z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4 złożony 21.12.2018 r., ostatecznie uzupełniony 23.01.2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej DN400 wraz z uzbrojeniem (studnie kanalizacyjne), na części działek ew. nr 41, 28/2 w obrębie 6-04-01 i części działki ew. nr 21 w obrębie 6-04-04 w rejonie ul. Ludwiki w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

UD-XVII-WAiB-U.6733.25.2018.AWI

WOM-KO/29973/18

 

            Warszawa, 05.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek SGI SA z siedzibą
w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4 złożony 21.12.2018 r., ostatecznie uzupełniony 23.01.2019 r.,w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nabudowie sieci kanalizacji ogólnospławnej DN400 wraz z uzbrojeniem (studnie kanalizacyjne),na części działek ew. nr 41, 28/2 w obrębie 6-04-01 i części działki ew. nr 21 w obrębie 6-04-04 w rejonie ul. Ludwiki
w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, można w godz. od 800 do 1500 zapoznać się
z aktami przedmiotowej sprawy i przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat wydziału - al. „Solidarności” 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77). Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Joanna Brzozowa.

 Ewentualne oświadczenia należy złożyć do Zarządu Dzielnicy Wola za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola pocztą lub bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90 wejście A, poziom 0, stanowisko 5).

 Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

Komórki związane z informacją: