Dzisiaj jest: 25 marca 2019, Imieniny: Marii, Wieńczysława Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

1 lutego 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Sokratesa Development Sp. z o.o., ul. Sokratesa 13, 01-909 Warszawa złożony 12.12.2018 r., ostatecznie uzupełniony 18.01.2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury technicznej – sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego (w tym 3 słupy oświetleniowe), na dz. nr ew. 5/7, 16/2 i 18/1 z obrębu 6-05-02 w pasach drogowych ul. Bodzanty i ul. Jana Kazimierza w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

UD-XVII-WAiB-U.6733.20.2018.AWI

Warszawa, 25.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1945)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Sokratesa Development Sp. z o.o., ul. Sokratesa 13, 01-909 Warszawa złożony 12.12.2018 r., ostatecznie uzupełniony 18.01.2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury technicznej – sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego (w tym 3 słupy oświetleniowe), na dz. nr ew. 5/7, 16/2 i 18/1 z obrębu 6-05-02
w pasach drogowych ul. Bodzanty i ul. Jana Kazimierza w dzielnicy Wola m.st. Warszawy
.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, można w godz. od 800 do 1500 zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy i przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat wydziału - al. „Solidarności” 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77). Postępowanie administracyjne prowadzi kierownik Referatu Realizacji Urbanistycznej
Anna Wiencław.

Ewentualne oświadczenia należy złożyć do Zarządu Dzielnicy Wola za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola pocztą lub bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90 wejście A, poziom 0, stanowisko 5).

 Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

 

 

 

Komórki związane z informacją: