Dzisiaj jest: 19 grudnia 2018, Imieniny: Beniaminy, Dariusza, Gabrieli Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

24 lipca 2018
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 14/U/2018/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy ø 0,30 m, na dz. nr ew. 39 i 42 z obrębu 6-05-03 w pasie drogowym ul. Boguszewskiej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 24.07.2018 r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.9.2018.AWI

(3.AWI)

WOM-BO/18649/18

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek, który 25.06.2018 r. złożyła Garden City Development Sp. z o.o.,
ul. Boguszewska 23, 01-250 Warszawa, 24.07.2018 r. została wydana decyzja nr 14/U/2018/cp
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy ø 0,30 m, na dz. nr ew. 39 i 42 z obrębu 6-05-03 w pasie drogowym ul. Boguszewskiej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa można zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90, pokój 212, tel. 22 443 57 77), od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600. Postępowanie administracyjne prowadzi kierownik Referatu Realizacji Urbanistycznej Anna Wiencław, tel. 22 443 57 83.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

Komórki związane z informacją: