Dzisiaj jest: 24 września 2018, Imieniny: Gerarda, Teodora, Dory Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

26 czerwca 2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy ø 0,30 m, na dz. nr ew. 39 i 42 z obrębu 6-05-03 w pasie drogowym ul. Boguszewskiej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

Znak: UD-XVII-WAiB-U.6733.9.2018.AWI

(2.AWI)

WOM-BO/18649/18

 

Warszawa, 26.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek, który 25.06.2018 r. złożyła Garden City Development Sp. z o.o., ul. Boguszewska 23, 01-250 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy
ø 0,30 m, na dz. nr ew.39 i 42 z obrębu 6-05-03 w pasie drogowym ul. Boguszewskiej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, można w godz. od 800 do 1500 zapoznać się
z aktami przedmiotowej sprawy i przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat wydziału - al. „Solidarności” 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77) Postępowanie administracyjne prowadzi kierownik Referatu Realizacji Urbanistycznej Anna Wiencław.
Ewentualne oświadczenia należy złożyć do Zarządu Dzielnicy Wola za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola pocztą lub bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90 wejście A, poziom 0, stanowisko 5).
Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: