Dzisiaj jest: 16 grudnia 2018, Imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

22 czerwca 2018
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (PIK) - nieodpłatne porady dla mieszkańców w zakresie uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz HIV/AIDS

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do mieszkańców

m.st. Warszawy, a w szczególności do osób:

1)     będących w kryzysie

2)     uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, w tym do osób niepełnosprawnych

3)     członków rodzin osób uzależnionych

4)     doświadczających przemocy

5)     stosujących przemoc

 

Do zadań Punktu należy w szczególności:

1)     wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej

2)     udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, socjalnych oraz porad

z zakresu profilaktyki HIV/AIDS

3)     kierowanie do specjalistycznych placówek

4)     inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej

5)     prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych

6)     udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych

7)     stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy

8)     prowadzenie informacji telefonicznej

 

W roku 2017 z naszej pomocy skorzystało 1258 osób. 410 osób uzyskało porady prawne przede wszystkim w zakresie prawa rodzinnego, lokalowego oraz zabezpieczenia społecznego. 338 osób skorzystało z pomocy psychologicznej                 w obszarze problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie (motywowanie do zmiany, konsultacje ze specjalistami, kierowanie do placówek specjalistycznych). Ponadto udzieliliśmy 510 porad telefonicznych, najczęściej dotyczących nieodpłatnej oferty pomocowej na terenie naszej Dzielnicy jak i m. st. Warszawy.

Prowadzimy również działania edukacyjno-informacyjne w środowisku, skierowane zarówno do przedstawicieli instytucji         i organizacji jak również bezpośrednio do mieszkańców naszej Dzielnicy. W roku 2017 były to spotkania z pracownikami socjalnymi w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, proboszczami wolskich parafii.  Konsultanci zatrudnieni w PIK brali również udział w „Wolskim Korowodzie" oraz „Kercelaku”. Od kilku lat pracownicy Punktu spotykają się z seniorami         w ramach „Wczasów na Działkach" oraz „Wolskich Dni Seniora”. W trakcie spotkań udzielamy informacji o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc jak również konsultujemy indywidualne sprawy klientów

Zapraszamy do współpracy organizacje i instytucje.
______________________________________
 
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola
ul. Żelazna 99, pokój 301
tel. 22 443 57 60

e-mail:
pik.wola@um.warszawa.pl

 

Godziny pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

poniedziałek-środa: 12.00–18.00,

czwartek, piątek 8.00-12.00                                                                                                  


W roku 2018 zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych porad specjalistów:

 

Prawnicy – prawo rodzinne, lokalowe, zabezpieczenie społeczne (obowiązują zapisy):
wtorek: 9.00-16.00, środa:12.30-17.30

Psycholog (specjalista ds. przemocy): poniedziałek 16.00-18.00, wtorek 16.00 - 18.00

Psycholog (specjalista terapii uzależnień): czwartek 09.00-13.00

 

Koordynator-procedura zobowiązania do leczenia odwykowego oraz procedura Niebieskiej Karty:

poniedziałek- środa 12.00-16.00,  czwartek-piątek 8.00-12.00

Serdecznie zapraszamy

Komórki związane z informacją: