Dzisiaj jest: 17 sierpnia 2018, Imieniny: Anity, Jacka, Mirona Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

10 maja 2018
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 9/U/2018/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 150 w projektowanej drodze publicznej w rejonie ul. Burakowskiej i ul. Piaskowej na dz. ew. nr 20 i 39/4 w obrębie 6-03-02 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

Znak: UD-XVII-WAiB-U.6733.5.2018.AWI

(4.AWI)

WOM-BO/12596/18

Warszawa, 10.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek, który 16.04.2018 r. złożyła i 19.04.2018 r. uzupełniła Polcom Investment XVIII
Sp. z o.o.
, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, 10.05.2018 r. została wydana decyzja nr 9/U/2018/cp
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 150 w projektowanej drodze publicznej w rejonie ul. Burakowskiej i ul. Piaskowej na dz. ew. nr 20
i 39/4 w obrębie6-03-02 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa można zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90, pokój 212, tel. 22 443 57 77), od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600. Postępowanie administracyjne prowadzi kierownik Referatu Urbanistyki Anna Wiencław, tel. 22 443 57 83.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: