Dzisiaj jest: 17 grudnia 2018, Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

5 kwietnia 2018
Spotkanie "Aktywny udział organizacji pacjentów w konsultacjach społecznych i procesach stanowienia prawa"

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola Urzędu m.st. Warszawy wraz z realizatorami projektu „Obywatele dla Zdrowia” – Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, serdecznie zapraszają do udziału w integracyjno-edukacyjnym spotkaniu dla reprezentantów organizacji działających w szeroko pojętym obszarze zdrowia, profilaktyki, promocji zdrowego stylu życia i pomocy społecznej, pt.: "Aktywny udział organizacji pacjentów w konsultacjach społecznych i procesach stanowienia prawa".

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. (czwartek), w godz. 11.00–16.00 w Urzędzie Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, sala sesji (parter).

Program spotkania znajduje w załączniku.

Szkolenie jest nieodpłatne, a Uczestnicy mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na podstawie wypełnionego podczas spotkania wniosku (do wysokości biletu 2 klasy PKP, nie więcej niż 150 zł).

Każdy z zarejestrowanych uczestników otrzyma imienny Certyfikat.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem uprzejmie prosimy o dokonanie rejestracji on-line za pośrednictwem FORMULARZA:
PRZEJDŹ DO FORMULARZA >>

Informacje zawarte w FORMULARZU są zabezpieczane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w szkoleniu znajdują się w złączonym regulaminie.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17 kwietnia.

Na wszelkie pytania dotyczące szkolenia odpowiedzi udziela Pani Agnieszka Truskolaska – tel. 22 428 36 31, e-mail: agnieszka.truskolaska@pkopo.pl

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie: www.obywateledlazdrowia.pl

Zapraszamy serdecznie na to niekonwencjonalne spotkanie!

Projekt „Obywatele dla Zdrowia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0011/16.

Pliki do pobrania:
Komórki związane z informacją: