Dzisiaj jest: 19 grudnia 2018, Imieniny: Beniaminy, Dariusza, Gabrieli Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

10 stycznia 2018
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji nr 2/U/2018/cp z 10.01.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN (średniego napięcia) na działkach ew.: nr 15/3, 15/4 w obrębie 6-01-03, nr 42, 43 w obrębie 6-04-06, nr 1, 11/1, 12/1, 13, 14/1,14/2, 14/3, 15, 24, 26, 29, 44 w obrębie 6-04-09, przy i w ulicach: Prostej i Towarowej na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 10.01.2018r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.29.2017.DKO

WOM-BO/29377/17

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam, że

na wniosek, który 19.10.2017r. złożyłainnogy Stoen Operator Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 46 została wydana Decyzja nr 2/U/2018/cp10.01.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN (średniego napięcia)na działkach ew.: nr 15/3, 15/4 w obrębie 6-01-03, nr 42, 43 w obrębie 6-04-06, nr 1, 11/1, 12/1, 13, 14/1,14/2, 14/3, 15, 24, 26, 29, 44 w obrębie 6-04-09, przy i w ulicach: Prostej i Towarowejna terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, można zapoznać się z treścią wydanej decyzji od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat Wydziału - al. Solidarności 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77).

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi Pan Dariusz Kokotko główny specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola - tel. 22 443 57 86.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: