Dzisiaj jest: 21 lipca 2018, Imieniny: Daniela, Wawrzyńca Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

5 stycznia 2018
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji Nr 30/U/o/2017/cp z 22.12.2017 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej DN 800, sieci wodociągowej DN 150, magistrali sieci cieplnej 2xDN 500-300 na działkach ew. nr 1, 25/11, 25/12, 28/1, 28/2, 29/1, 32/2, 41, 55/2, 56/2, 59, 60/1, 61, 62, 65 w obrębie 6-04-01, w rejonie ulic: Ludwiki, Płockiej i Wolskiej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 5 stycznia 2018 r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.23.2017.KKO                                                                                       

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)    

zawiadamiam,

że na wniosek złożony 31.08.2017 r. przezSGI SA z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4 została wydana Decyzja Nr 30/U/o/2017/cp z 22.12.2017 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej DN 800, sieci wodociągowej DN 150, magistrali sieci cieplnej 2xDN 500-300na działkach ew. nr 1, 25/11, 25/12, 28/1, 28/2, 29/1, 32/2, 41, 55/2, 56/2, 59, 60/1, 61, 62, 65 w obrębie 6-04-01,w rejonie ulic: Ludwiki, Płockiej i Wolskiej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa można zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (al. Solidarności 90, pokój 212, tel. 22/ 443 57 77), od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600. Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Dariusz Kokotko.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

 

Komórki związane z informacją: