Dzisiaj jest: 22 stycznia 2019, Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

18 grudnia 2017
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie ul. Goleszowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr: 1/2, 18, 23/1 i 50 w obrębie 6-05-03, w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 18.12.2017 r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.31.2017.DKO

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że na wniosek, który 28.11.2017 r. złożyła DANTEX Sp. z o.o. Sp. K.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 9/11  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie ul. Goleszowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr: 1/2, 18, 23/1 i 50 w obrębie 6-05-03,  w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w godz. od 800 do 1600 można zapoznać się z aktami powyższej sprawy i przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat Wydziału - al. Solidarności 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 5777). Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi główny specjalista Dariusz Kokotko - tel. 22 443 5786.

Wszelkie oświadczenia należy złożyć do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola pocztą lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, wejście A, poziom 0, stanowisko 5).

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: