Dzisiaj jest: 16 października 2018, Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

7 grudnia 2017
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji nr 29/U/2017/cp z 5.12.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia terenu na działkach ew. nr.: 52, 53/2, 53/11 w obrębie 6-03-16, w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: Młynarskiej, Leszno i Wolskiej na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 5.12.2017r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.27.2017.HWA

WOM-BO/27404/17

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam, że

na wniosek, który 27.09.2017 r. złożyłoMiasto Stołeczne Warszawareprezentowane przez Pana Adama Hać i Pana Marka Sitarskiego została wydana Decyzja nr 29/U/2017/cp5.12.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia terenu na działkach ew. nr.: 52, 53/2, 53/11 w obrębie 6-03-16, w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: Młynarskiej, Leszno i Wolskiej na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, można zapoznać się z treścią wydanej decyzji od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat Wydziału - al. Solidarności 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77).

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi Pani Hanna Walewska główny specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola - tel. 22 443 57 88.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: