Dzisiaj jest: 23 września 2018, Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

13 października 2017
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia terenu na działkach ew. nr.: 52, 53/2, 53/11 w obrębie 6-03-16, w bezpośrednim sąsiedztwie ulic Młynarskiej, Leszno, Wolskiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 12.10.2017 r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.27.2017.HWA

WOM-BO/27404/17

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek, który 27.09.2017 r. złożyłoi 2.10.2017 r. uzupełniło  Miasto Stołeczne Warszawareprezentowane przez Pana Adama Hać i Pana Marka Wojciecha SitarskiegoZastępców Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawyzostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia terenu na działkach ew. nr.: 52, 53/2, 53/11 w obrębie 6-03-16, w bezpośrednim sąsiedztwie ulic Młynarskiej, Leszno, Wolskiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w godz. od 800do 1600można zapoznać się z aktami powyższej sprawy i przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekreta-riat Wydziału - al. Solidarności 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77). Postępowanie administra-cyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi główny specjalista Hanna Walewska - tel. 22 443 57 88.

Wszelkie oświadczenia należy złożyć do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola pocztą lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. Solidarności 90, 00-003 Warszawa, wejście A, poziom 0, stanowisko 5).

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: