Dzisiaj jest: 22 maja 2018, Imieniny: Heleny, Wiesława Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

13 lipca 2017
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji nr 22/U/2017/cp z 12.07.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie Zakładu Naprawy Tramwajów na działkach ew.: nr 7, 10, 11, 15, 17, od 19 do 24 w obrębie 6-04-02, 9 w obrębie 6-04-03, przy i w ulicach: Siedmiogrodzkiej, Karolkowej, Skierniewickiej i Młynarskiej na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 13.07.2017r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.16.2017.DKO

WOM-BO/16648/17

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek, który 11.05.2017r. złożyłaTRAMWAJE WARSZAWSKIE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siedmiogrodzkiej 20 została wydana Decyzja nr 22/U/2017/cp12.07.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie Zakładu Naprawy Tramwajów w zakresie:

1)budowy budynków: lakierni całowagonowej, techniczno-serwisowego dla tramwajów, laboratorium-magazynu, świetlicy zakładowej,

2)budowy na terenie Zakładu nowych urządzeń, sieci i instalacji, w tym: sieci ciepłowniczej (wewnętrznej), instalacji i sieci elektrycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych oraz gazowych,

3)budowy nowej podziemnej linii kablowej zasilającej przebudowaną sieć trakcyjną z istniejącą podstacją trakcyjną znajdującą się na tej samej działce ewidencyjnej,

4) rozbudowy układu torowego i drogowego wraz z siecią trakcyjną i zasilaniem sieci trakcyjnej,

5)rozbudowy i przebudowy istniejących sieci podziemnych i naziemnych w celu usunięciu kolizji z przebudową i rozbudową zakładu,

6) rozbudowy odwodnienia terenu,

7) rozbiórki istniejących budynków magazynowych, budynku świetlicy zakładowej oraz schronu podziemnego

na działkach ew.: nr 7, 10, 11, 15, 17, od 19 do 24 w obrębie 6-04-02, 9 w obrębie 6-04-03, przy i w ulicach: Siedmiogrodzkiej, Karolkowej, Skierniewickiej i Młynarskiejna terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, można zapoznać się z treścią wydanej decyzji od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat Wydziału - al. Solidarności 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77).

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi Pan Dariusz Kokotko główny specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola - tel. 22 443 57 86.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: