Dzisiaj jest: 25 czerwca 2018, Imieniny: Doroty, Łucji, Wilhelma Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

5 lipca 2017
Zmiana przepisów dotyczących zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

13 lipca br. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego.

Zmiana przepisów nakłada na każdego obywatela prawny obowiązek zgłaszania do organów ścigania (policji lub prokuratury) przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich oraz takich przestępstw jak:

  • ciężki uszczerbek na zdrowiu
  • zgwałcenie zbiorowe
  • zgwałcenie osoby poniżej 15 r.ż
  • zgwałcenie kazirodcze
  • zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem
  • wykorzystanie seksualne bezradności i/lub niepoczytalności
  • wykorzystywanie seksualne małoletniego poniżej 15 r.ż

Dotychczas do zawiadomienia prokuratora lub policji o podejrzeniu popełnienia ww. przestępstw obligował obowiązek społeczny.

Od 13 lipca 2017 r. obowiązek społeczny zostanie zastąpiony obowiązkiem prawnym

Obowiązek prawny zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa oznacza, że w przypadku zaniechania zgłoszenia osoba dorosła może ponieść odpowiedzial­ność karną.

Nowelizacja wprowadza także zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci: za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka grozi kara nie mniej niż 3 lat pozbawienia wolności, a za znęcanie się nad dzieckiem ustawodawca podwyższył karę do lat 8. W przypadku bezprawnego pozbawienia wolności, porzucenia i uprowadzenia, gdy pokrzywdzonym jest osoba nieporadna ze względu na wiek lub stan zdrowia, wymiar kary zwiększa się do 12 lat więzienia.

Rodzice i nauczyciele potrzebujący wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania, mogą skorzystać z bezpłatnej i anonimowej pomocy telefonicznej  od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00 pod numerem  800 100 100.  

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi kampanię informacyjną na stronie fdds.pl/reaguj, na której można znaleźć materiały dotyczące zmiany przepisów.

Komórki związane z informacją: