Dzisiaj jest: 22 kwietnia 2018, Imieniny: Leona, Łukasza Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

13 czerwca 2017
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji nr 19/U/2017/cp z 13.06.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej o średnicy DN 250 i 150, na działkach ew. nr 30/1, 31/3, 31/4, 31/5 w obrębie 6-01-10, w al. Jana Pawła II i w ul. Chmielnej na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 13.06.2017r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.20.2017.DKO

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek, który 23.05.2017r. złożyła HB Reavis Construction PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14została wydana Decyzja nr 19/U/2017/cp 13.06.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej o średnicy DN 250 i 150, na działkach ew. nr 30/1, 31/3, 31/4, 31/5 w obrębie 6-01-10, w al. Jana Pawa II i w ul. Chmielnej na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, można zapoznać się z treścią wydanej decyzji od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat Wydziału - al. Solidarności 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77).

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi Pan Dariusz Kokotko główny specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola - tel. 22 443 57 86.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

 

Komórki związane z informacją: