Dzisiaj jest: 24 czerwca 2018, Imieniny: Jana, Danuty Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

9 marca 2017
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji nr 6/U/2017/cp z 8.03.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV - linii kablowych nN 0,4kV i złącza kablowego nN 0,4kV, na działkach ew.: nr 84 w obrębie 6-01-07 w ul. Twardej oraz nr 1, 7 w obrębie 6-01-10 przy i w ul. Złotej, na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 9.03.2017r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.35.2016.DKO

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek, który 22.12.2016r. złożyła„innogy Stoen Operator" Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 46została wydana Decyzja nr 6/U/2017/cp8.03.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV - linii kablowych nN 0,4kV i złącza kablowego nN 0,4kV, na działkach ew.: nr 84 w obrębie 6-01-07 w ul. Twardej oraz nr 1, 7 w obrębie 6-01-10 przy i w ul. Złotej,  na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, można zapoznać się z treścią wydanej decyzji od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat Wydziału - al. Solidarności 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77).

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi Pan Dariusz Kokotko Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola - tel. 22 443 57 86.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: