Dzisiaj jest: 22 kwietnia 2018, Imieniny: Leona, Łukasza Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

16 lutego 2017
Powstaje Krajowa Administracja Skarbowa

Od 1 marca 2017 r. rozpocznie funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. Nowa instytucja jest połączeniem administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej, a jej szefem będzie wiceminister finansów.

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Minister właściwy
ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie
w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS. Połączoną administracją kierował będzie szef KAS, którym został wiceminister finansów, szef Służby Celnej Marian Banaś. Reforma wejdzie w życie 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Krajową Administrację Sądową będą tworzyć m.in. następujące jednostki organizacyjne:

  1. Izby administracji skarbowej (16)
  2. Urzędy skarbowe (400)
  3. Urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi - 143)

Dyrektor izby administracji skarbowejbędzie nadzorować zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Naczelnicy urzędów skarbowychprzejmą kompetencje obecnie funkcjonujących naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych).

Z kolei zadania naczelnika nowo powstałego urzędu celno-skarbowego to m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.

Struktura Krajowej Administracji Skarbowej na Mazowszu

Krajową Administrację Sądową w województwie mazowieckim będą tworzyć m.in. następujące jednostki organizacyjne:

  1. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  2. 51 urzędów skarbowych (lokalizacja urzędów skarbowych pozostaje bez zmian)
  3. Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie wraz z 3 delegaturami i 7 oddziałami w Warszawie oraz 4 delegaturami zamiejscowymi w:  Radomiu, Pruszkowie, Siedlcach, Ciechanowie i 8 oddziałami celnymi w: Radomiu, Grójcu, Pruszkowie, Płocku, Siedlcach, Garwolinie, Ciechanowie, Ostrołęce.

Obsługa podatników nadal w urzędach skarbowych

W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywać się w urzędach skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji. Dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Wyjątek będą stanowiły decyzje podatkowe wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w następstwie stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego, w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku organem odwoławczym będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego. Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego przejmie zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej i dyrektora izby celnej. Będzie odpowiedzialny m.in. za kontrolę celno-skarbową, audyt czy prowadzenie walki z przestępczością ekonomiczną.

Źródło: www.kas.gov.pl

Pliki do pobrania: