Dzisiaj jest: 20 kwietnia 2018, Imieniny: Czesława, Agnieszki Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

14 lutego 2017
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (NN) oraz stacji transformatorowej po rozbiórce istniejącej sieci i stacji na działkach ew. nr 17 i 27/1 w obrębie 6-05-03, w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 14.02.2017r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.6.2017.DKO

(2.DKO)

KO/7250/17

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust.1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek, który 9.02.2017r. złożyła„innogy Stoen Operator" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 46zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (NN) oraz stacji transformatorowej po rozbiórce istniejącej sieci i stacjina działkach ew. nr 17 i 27/1 w obrębie 6-05-03,  w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art.10 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w godz. od 800do 1600można zapoznać się z aktami powyższej sprawy i przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat Wydziału - al. Solidarności 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 5777). Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi główny specjalista Dariusz Kokotko - tel. 22 443 5786.

Wszelkie oświadczenia należy złożyć do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola pocztą lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. Solidarności 90, 00-003 Warszawa, wejście A, poziom 0, stanowisko 5).

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: