Dzisiaj jest: 24 czerwca 2018, Imieniny: Jana, Danuty Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

14 lutego 2017
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy DN 110 z rur polietylenowych oraz budowie sieci cieplnej z rur preizolowanych o średnicy 2X DN 80 z systemem alarmowym Brandes na działkach ew. nr 41, 44/6, 44/7 i 44/9 w obrębie 6-01-08, przy i w ul. Siennej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 14.02.2017r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.4.2017.DKO

(2.DKO)

KO/6289/17

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust.1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek, który 6.02.2017r. złożyłaYAWA Sp. z o.o. 23 Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 49zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy DN 110 z rur polietylenowych oraz budowie sieci cieplnej z rur preizolowanych o średnicy 2X DN 80 z systemem alarmowym Brandes na działkach ew. nr 41, 44/6, 44/7 i 44/9 w obrębie 6-01-08, przy i w ul. Siennejw dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art.10 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w godz. od 800do 1600można zapoznać się z aktami powyższej sprawy i przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat Wydziału - al. Solidarności 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 5777). Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi główny specjalista Dariusz Kokotko - tel. 22 443 5786.

Wszelkie oświadczenia należy złożyć do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola pocztą lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. Solidarności 90, 00-003 Warszawa, wejście A, poziom 0, stanowisko 5).

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: