Dzisiaj jest: 20 stycznia 2018, Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

9 lutego 2017
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji nr 3/U/2017/cp z 8.02.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji i urządzeniu (w tym budowie urządzeń służących oświetleniu) terenu położonego w rejonie budynków przy ul. Wolskiej 58 i ul. Płockiej 21, 25, 27, 29 (realizacja projektu z budżetu partycypacyjnego na rok 2017 pn. "Skwer "Sierpnia 1944" – skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka" - nr ESOG 609) na działce ew. nr 134/2 w obrębie 6-03-18, na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 8.02.2017r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.32.2016.DKO

KO/44159/16

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek, który 14.12.2016r. złożyłoMiasto Stołeczne Warszawareprezentowane przezZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawyz siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Józefa Bema 70została wydana Decyzja nr 3/U/2017/cp8.02.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji i urządzeniu (w tym budowie urządzeń służących oświetleniu) terenu położonego w rejonie budynków przy ul. Wolskiej 58 i ul. Płockiej 21, 25, 27, 29 (realizacja projektu z budżetu partycypacyjnego na rok 2017 pn. "Skwer "Sierpnia 1944" – skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka" - nr ESOG 609) na działce ew. nr 134/2 w obrębie 6-03-18,  na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, można zapoznać się z treścią wydanej decyzji od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat Wydziału - al. Solidarności 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77).

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi Pan Dariusz Kokotko Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola - tel. 22 443 57 86.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: