Dzisiaj jest: 21 kwietnia 2018, Imieniny: Feliksa, Anzelma Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

8 lutego 2017
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka drogi publicznej w rejonie ul. Burakowskiej, na działce ew. 20 w obrębie 6-03-02, w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 8.02.2017 r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.3.2017.DKO

(2.DKO)

KO/5319/17

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust.1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek, który 31.01.2017r. złożyłaDANTEX Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 9/11zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka drogi publicznej w rejonie ul. Burakowskiej, na działce ew. 20 w obrębie 6-03-02,  w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art.10 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w godz. od 800do 1600można zapoznać się z aktami powyższej sprawy i przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekretariat Wydziału - al. Solidarności 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 5777). Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi Główny Specjalista Dariusz Kokotko - tel. 22 443 5786.

Wszelkie oświadczenia należy złożyć do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola pocztą lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. Solidarności 90, 00-003 Warszawa, wejście A, poziom 0, stanowisko 5).

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: