Dzisiaj jest: 17 października 2018, Imieniny: Antonii, Ignacego, Wiktora Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Aktualności

PRACE NAD ZMIANAMI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU UL. TOWAROWEJ
14 listopada 2017

Zmiany obowiązującego planu zagospodarowania rejonu ul. Towarowej umożliwią rozwój Muzeum Powstania Warszawskiego, udrożnią ul. Przyokopową oraz zapewnią więcej zieleni przy ul. Towarowej. Parametry działki przy Rondzie Daszyńskiego pozostają bez zmian.

Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ul. Towarowej został uchwalony w czerwcu 2014 roku i obejmuje obszar o powierzchni 9,6 ha. Prace związane z wprowadzeniem zmian do planu miejscowego wynikają z wniosku Muzeum Powstania Warszawskiego. Obecne zapisy blokują m.in. możliwość rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego.

Przedstawiciele muzeum sygnalizowali potrzebę dopuszczenia możliwości rozbudowy o nowe, kameralne obiekty, służące ułatwieniu dojścia do muzeum. Ponadto wnioskowano o zmiany umożliwiające obsługę komunikacyjną od strony ul. Towarowej.  – Dotychczas cały ruch turystyczny obsługiwany jest przez wąską ul. Przyokopową, stąd zapisy w planie o możliwości budowy zatoki postojowej dla autokarów przy ul. Towarowej – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. Procedowane zmiany to odpowiedź na oczekiwania dyrekcji Muzeum Powstania Warszawskiego. Od strony ul. Towarowej możliwe będzie stworzenie strefy wejściowej oraz zadaszenie powstałego placu. Na potrzeby ewentualnej odbudowy lub odtworzenia istniejących obecnie budynków wpisanych do rejestru zabytków, ustalono dla nich obowiązujące linie zabudowy, wskazano wskaźniki intensywności zabudowy oraz określono maksymalną intensywność zabudowy. Procedowany projekt dopuszcza również możliwość rozbiórki istniejącego ogrodzenia pomiędzy terenami 1.UK i 2.UK.

- Z kolei dla terenu zabudowy usługowo-biurowej znajdującego w północno-zachodnim narożniku Ronda Daszyńskiego (3.U) parametry dotyczące intensywności zabudowy, wysokości czy powierzchni biologicznie czynnej są takie same jak w obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego – mówi burmistrz Strzałkowski. W projekcie planu wprowadzono m.in. nowe oznaczenie pokazujące zasięg oddziaływania II linii metra. Ponadto na terenie wzdłuż ul. Towarowej została zwiększona powierzchnia biologicznie czynna z 30 proc. na 70 proc.