Dzisiaj jest: 24 września 2017, Imieniny: Gerarda, Teodora, Dory Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

 

Czym jest Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego tworzą organizacje pozarządowe zainteresowane lokalną współpracą ze stołecznym samorządem. Proponują i konsultują dokumenty oraz projekty dotyczące oświaty, życia kulturalnego czy oferty prozdrowotnej dzielnicy. Współpraca środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one ważnym partnerem w dialogu społecznym

Zadania i sposób działalności DKDS-ów określa
Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.

Baza wiedzy dla organizacji pozarządowych

Jak dołączyć do DKDS Wola
Organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Woli, które chciałyby przystąpić do DKDS Wola mogą najpierw zapoznać się z dotychczasową działalnością Komisji, deklaracją przystąpienia oraz programem współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi (patrz pliki do pobrania poniżej), a następnie skontaktować z przedstawicielem DKDS-u.

Najbliższe spotkanie

Najbliższe spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Woli, odbędzie się 11 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.00, w sali sesji  w Urzędzie Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90.

Proponowany porządek obrad:

 1.  Przyjęcie porządku zebrania.
 2.  Sprawozdanie z zebrania z 12 czerwca i notatka z zebrania z 7 sierpnia 2017 r.
 3.  Informacja o projekcie Wolskiej Rady Seniorów pn. Ławeczka: - informacja przedstawicieli WRS, - omówienie ewentualnego włączenia się DKDS Wola we wspólne działania WRS i Zarządu Dzielnicy.
 4.  Projekt otwartego konkursu zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018 na Realizację projektów upowszechniających kulturę w różnych działaniach oraz formach artystycznych: - omówienie założeń konkursu przez przedstawicieli Zespołu ds. Kultury, - dyskusja, - sformułowanie uwag i propozycji.
 5.  Plany DKDS – dyskusja: - czym powinna zajmować się Komisja, jaką rolę pełnić, jakie działania podejmować (ogólnie i do końca roku).
 6.  Informacje o działaniach DKDS Wola: - np. ewentualny udział w imprezie pn. Kercelak 15-16.09.2017 (np. ulotki)
 7.  Informacje członków DKDS Wola: - o udziale w ważnych spotkaniach w ramach dialogu społecznego; - o ważniejszych wydarzeniach w organizacjach; - o ważniejszych wydarzeniach na terenie Dzielnicy Wola.
 8. Sprawy wniesione, wolne wnioski

Kontakt:

DKDS Wola - dkds.wola@gmail.com

Przedstawiciele w DKDS Wola z ramienia m.st. Warszawy Dzielnicy Wola Informacje i korespondencja:
Joanna Rutkowskaj.rutkowska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 56 16
Kamila Bitner - k.bitner@um.warszawa.pl


Prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego:

 • Przewodnicząca DKDS Wola - Grażyna Komiażyk (Towarzystwo Przyjaciół Woli)
 • Członek prezydium DKDS Wola - Janusz Baranek (Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów)
 • Członek prezydium DKDS Wola - Anna Perzyńska (Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych)
 • Członek prezydium DKDS Wola - Marek Ślusarz (Fundacja Jeden Muranów)
 • Członek prezydium DKDS Wola - Izabela Zabielska (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi)


Skład Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego WOLA:


Do pobrania