DOWODY OSOBISTE
URZĄD DZIELNICY WOLA


Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia na wyrobienie dowodu osobistego, proszę wpisać w poniższe pole formularza numer zamówienia z części B złożonego wniosku:Wersja testowa systemu. Ostatnia aktualizacja 22-09-2014

Uwaga! Serwer, na którym umieszczona jest informacja o statusie sprawy dowodowej, nie jest połączony z innymi podsystemami ani z siecią wewnętrzną MSWiA. Nie są na nim przechowywane dane osobowe posiadaczy dowodów osobistych.

Urząd Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa